Игри

Информация за страница Плиска

      Град Плиска се намира близо до два големи областни центрове – Шумен и Нови пазар. Само на седем километра и двеста метра се намира и Каспичан, а градът също така е част от една от най-натоварените и често използваните железопътни линии Варна – Русе. В периода от 681-ва до 893-та година градът е първата столица на българската държава. Ето защо има много богата и разнообразна история през всяка една епоха. На старо славянско селище израства първото населено място, а през 1899-та и 1900-та година в местността се правят усилени археологически разкопки. Тогава група руски учени официално откриват селището, чието наименование тогава звучи като Плъсков. Трябва да се има предвид, че това е столицата на България само в епохата на Първото българско царство, докато през Второто тази роля се изпълнява от Велико Търново. След 893-та година столица става Преслав, затова именно в тази част на страната са съхранени някои от най-ценните паметници на плиско – преславската култура.

      В годините на 17-ти век Плиска се намира като цяло в развалини, защото голяма част от камъните са откраднати за построяване на съседното село. Селото носи същото име като града, а иначе частите се крадат най-вече за къщите на селото. В Червен и Перперек, също местности с археологически разкопки, се наблюдава тенденцията да се крадат материали. По това време населението, живеещо в близост до подобни места, явно не устоява на изкушението или го прави поради липса на собствени материали. Раннославянската култура и тази на старобългарите е силно представена от града, като за това има много категорични доказателства. Палеорнитолога Златозар Боев прави на базата на откритите останки от кости от периода девети – десети век, че по тези места са живели седем вида птици. Брадатият лешояд и колхидският фазан са тези два вида, които представляват особено голям интерес за нас. Останки от гарвани и домашни кокошки са намерени пак около тези разкопки от орнитолога. Иначе в епохата на османското робство населеното място се нарича Абоба, но за щастие през 1925-та година – същата, в която се извършва атентатът в църквата Света неделя, градът възвръща старото си име и го носи до днес.

      Националният историко – археологически резерват Плиска определено е най-интересната и значима културна институция на територията на града. Той има печат от БТС и работи през лятото и зимата, като за всеки сезон, тоест за топлите и студените, има различно, но точно определено работно време. Пак на територията на резервата се намира местният исторически музей, в който се държат на съхранение откритите в старата столица предмети.Сред тях фигурират не само съдове от бита и ежедневието и оръжия, но освен тях и накити и други артефакти. Двор на кирилицата представлява местен културно – исторически комплеск, а името му подсказва, че вероятно той касае създаването на славянската азбука. Местният футболен отбор носи името на града и не може да се похвали с кой знае какви успехи и постижения. Взимал е участие в А аматьорска футболна група, но от тима не могат да се посочат водещи известни футболисти. Някои от най-известните български владетели са родом от града, на първо място Аспарух и Тервел.

eXTReMe Tracker